У минулому матеріалі я розповідав вам про те, що професія коуча, який працює з м’якими навичками, стане особливо затребуваною в найближчому майбутньому. Вона відповідає на важливе питання багатьох сучасних фахівців про те, як стати адаптивними до динамічно змінюваного світу та трансформацій у різних сферах кар’єри. Частина жорстких навичок застаріває, поступаючись місцем процесам автоматизації. Залишаються лише ті з них, у реалізації яких машина не може замінити людину. В іншому ж фахівцям слід наголошувати на розвитку soft skills. Це м’які (чи, як ще кажуть, гнучкі) навички, вдосконалення яких дуже допомагає у досягненні професійних та особистих цілей.

Психологічний портрет спеціаліста soft skills coach

Якщо ця професія тільки формується, цілком логічними будуть питання про те, яким має бути коуч розвитку гнучких навичок. Я розглядаю це питання у розрізі психологічної та професійної площин. У першому аспекті йдеться про особистісні якості, які мають бути притаманними для коуча з розвитку м’яких навичок. У другому аспекті маються на увазі ті його професійні компетенції, які дають змогу ефективно виконувати свою роботу.

Отже, зупинимося на психологічному портреті soft skills coach. У моєму розумінні це людина, яка:

  • Сама володіє розвиненими м’якими навичками. Неможливо навчити інших тому, чого фахівець не мав би сам. Тим більше, soft skills належать до тієї категорії навичок, які тісно інтегровані в характер та щоденні поведінкові моделі людини. Якщо не змінювати власне мислення та звички, а просто намагатися відтворювати софт скіллз на поверхневому рівні, це виллється у вдавання та лицемірство, а в першій проблемній ситуації людина покаже свій реальний характер.
  • Має здатність навчати та реалізувати на практиці індивідуальний підхід. Першого пункту цього списку недостатньо. Те, що людина має багато м’яких навичок, ще не робить з неї талановитого тренера або ментора. Тому дуже важливо покращувати свою тренерську компетентність.

На цих двох китах тримається психологічний портрет коуча, який допомагає прокачати м’які навички.

Професійний портрет soft skills coach

А тепер перейдемо до професійних компетенцій, якими повинен володіти такий фахівець. Серед них:

  • розуміння методології професії та здатність брати активну участь у її розвитку;
  • володіння діагностичною базою, яка дозволяє оцінити поточний рівень розвитку м’яких навичок у конкретної людини чи колективу;
  • вміння простими словами доносити до іншої людини складні психологічні процеси та явища, що супроводжують процес розвитку м’яких навичок;
  • володіння ефективними інструментами, за допомогою яких можна допомогти клієнту досягти результату;
  • вміння працювати у міждисциплінарному підході, що дозволяє інтегрувати знання з різних галузей у своїй роботі;
  • розуміння своїх професійних обмежень.

Зупинимося на останньому з пунктів докладніше. Отже, тренер з м’яких навичок має розуміти межі своєї відповідальності та кваліфікації. Наприклад, існує спектр проблем, з яким такий коуч не здатний впоратися. Це не говорить про його низьку кваліфікацію чи професійну непридатність, а, навпаки, свідчить про вміння працювати саме у своєму професійному полі. Наведу приклад із галузі психології. Є проблеми, з якими психолог-консультант не може працювати через свою спеціалізацію. Він рекомендує клієнту звернутися до психотерапевта або психіатра для більш глибокої інтервенції або медикаментозної корекції.

Наведену аналогію можна екстраполювати і на сферу тренування софт скілс. Коуч, який працює у цьому напрямі, розуміє межі своєї відповідальності та компетенції. Наприклад, якщо проблема клієнта не пов’язана з відсутністю інструментів для прокачування навичок, а є симптоматикою певних глибинних станів або навіть розладів, такого клієнта не слід брати в роботу.

Описана ситуація є аж ніяк не теоретичною, а прямо пов’язаною з практикою. Фахівці в галузі ментального здоров’я часто констатують те, що до них у багатьох випадках звертаються ті клієнти, які посилили власний складний стан або розлад, коли не отримали своєчасної допомоги. Разом з тим, багато з таких людей мають досвід пошуку допомоги в коучингу, на різних тренінгах, ретритах тощо. Щоб подібної проблеми не відбувалося, коучу слід знати межі своєї компетентності і не брати в роботу запити, які виходять з рамки його поля діяльності.

Академічна сумлінність soft skills coach

Не менш важливо, щоб коуч у саморозвитку та поглибленні своїх знань умів працювати дійсно з достовірними джерелами інформації. Варто утриматися від використання сумнівних узагальнень чи стереотипних суджень, які не мають відношення до реальних авторитетних досліджень.

Іноді гучні фрази звучать яскраво та переконливо. Вони навіть можуть залучити частину аудиторії, орієнтовану на швидкий результат при мінімумі зусиль. Але саме академічна сумлінність фахівця підтримує його респектабельність у авторитетних професійних колах та дає можливість працювати ефективно та відповідально.

Висновок

Отже, коуч з розвитку м’яких навичок повинен мати цілий спектр особистісних якостей та професійних умінь, щоб виконувати цю роботу якісно. Більше того, важлива його професійна позиція та усвідомленість щодо вибору релевантних джерел знань. У наступній статті ми обов’язково познайомимося з тим, як це виглядає в етичній площині.